Teams optimering i Citrix

Teams optimering i Citrix


Kontakt os

Anvender I allerede MS Teams via Citrix, og oplever I udfordringer med dette?

Er jeres virksomhed i gang med at forberede migrering til Teams og benytter I Citrix?

De fleste af vores kunder er i fuld gang med deres Microsoft Office 365 rejse og har taget Teams i brug. Men hvordan passer Teams ind i deres eksisterende Citrix infrastruktur. Med udbredelsen af Teams som den primære collaboration platform, skal der tænkes nye tanker omkring leverancen af den mest optimale brugeroplevelse via Citrix.

På den tekniske side skal bla. overvejes:

  • Hvordan planlægges og foretages den nødvendige opgradering til Citrix version 1912 eller nyere?
  • Hvordan og hvornår udrulles klienterne med nyeste Citrix Workspace App?
  • Hvordan udregnes forventet impact/sizing af servere i forhold til øgede performance krav på både backend og frontend hardware?
  • Er klienter og perifert udstyr (headset, webcams, etc.) kompatibelt med Teams eller bør noget udskiftes?

Businessmann hjælper jer med at finde svar på disse nødvendige spørgsmål og udføre evt. nødvendige justeringer, så Teams via Citrix bliver en succes.

Vi gennemgår jeres nuværende installation, og tilføjer de indstillinger, som skal til for at afvikle Teams.  Efterfølgende laver vi en test periode, for at se udbyttet af ændringerne, og til sidst en plan for et evt. videre forløb.

Microsoft og Citrix har med deres stærke fælles budskab bevist, at behovet for samarbejde på netop virtualiseringsområdet er vigtigt – uagtet om det er desktop- eller applikationsvirtualisering.

Deres cloudbaseret tjenester komplementerer hinanden og er i den rette kombination med til at levere den bedste virtualiseringsplatform til brugerne med fokus på sikker og stabil drift af nøgleapplikationer såsom Teams.


For at teams fungerer optimalt i et Virtualiseret miljø, skal det optimeres. Vi gennemgår jeres nuværende installation, og tilføjer de indstillinger, som skal til for at afvikle Teams. Efterfulgt af en test periode, for at se udbyttet af ændringerne, og til sidst en plan for evt. videre forløb

3 arbejdsdage (Mellem Risiko)