Citrix & Microsoft Azure

Afvikler I Office365 via Citrix og oplever I udfordringer med dette?

Er jeres virksomhed i gang med at kigge på Azure som strategisk platform til jeres forretningsapplikationer, og benytter I Citrix?

De fleste af vores kunder er i fuld gang med deres Microsoft Office 365 rejse og har taget en eller flere services i brug men er udfordret på, hvordan deres eksisterende Citrix infrastruktur kan passe ind.

Målet er fortsat at kunne levere sikker og stabil drift af Microsoft Office og de forretningsapplikationer og services, som har stor betydning for forretningen, og som skal være tilgængelige for brugerne uagtet tid, sted og enhed.

Citrix har for mange kunder været en effektiv del af den traditionelle desktopplatform, hvor man fra egen serverinfrastruktur har kunnet levere virtuelle applikationer og desktops til brugerne, uagtet hvilken enhed og hvilken lokation brugerne tilgår disse fra. Eneste krav har været en internetforbindelse.
Med introduktionen af Microsoft Office 365 og Azure som datacenter for forretningsapplikationer er dette traditionelle Citrix setup udfordret, og der skal tænkes nye tanker omkring leverancen af den mest optimale brugeroplevelse.

Microsoft og Citrix har med deres fælles Cloud Alliance program bevist, at behovet for samarbejde på netop virtualiseringsområdet er vigtigt – uagtet om det er desktop- eller applikationsvirtualisering. Deres cloud baserede tjenester komplementerer hinanden og er i den rette kombination med til at levere den bedste virtualiseringsplatform til brugerne med fokus på sikker og stabil drift af forretningsapplikationerne.

Virkeligheden er dog sjældent sort/hvid, og i realiteten vil de fleste kunder arbejde med en hybrid-løsning. Men hvordan vælger I det hybrid-setup, som passer bedst til jeres behov og eksisterende licenser?